Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document

 
Server:


à«ÔÃì¿àÇÍÃìà»Ô´ÁÒáÅéÇ Çѹ

ÁÑè¹ã¨ËÒÂËèǧ äÃé¡Ñ§ÇÅ
à¾ÃÒÐàÃÒÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ
·Ø¡æ 1 ªÁ.


ºÒ§ªèǧàÇÅÒÍÒ¨¨Ð
Ãѹà«ÔÃì¿àÇÍÃìãËÁè
à¾×èͤÇÒÁÅ×è¹äËÅ
 
 
SERVER INFORMATION

Exp x 30000
Skill Exp x 5000
Drop x 9000
Money x 1000
True Money x1
¢Ø´¡ÃзÙé x 50
Server V. 8.0.2012.1209
Max LV. 254

àÇŧèÒ ෾äÇ ´ÃÍ»§èÒÂ
µÔ´µèÍ Admin : yulgang-plus
(at)windowslive.com
 
 
1-34 ˹éÒàÁ×ͧÎ͹ºÑÅ
34-59 ÊÒÁÁÒà ËÃ×Í µé¹ËÅÔÇ
60-80 ÍÊþÔÉ ËÃ×Í ªÔ¹ÁÙ
81-109 Ëغà¢Ò¨Ñ¹Ï,ÃéÍÂÂØ·¸
110 ¢Öé¹ä» µÅÒ´à§Ô¹
130 ¢Öé¹ä» ÊØÊÒ¹»ÕÈÒ¨
160 ¢Öé¹ä» »èÒá´¹ãµé,áÁ¾ 2012
200 ¢Öé¹ä» Ëغà¢ÒÃéÍÂÅÕé
 

ÅӴѺµÑÇÅФæèÒÁÒ¡·ÕèÊØ´ 100 Íѹ´Ñº | ÅӴѺµÑÇÅФõÒÂÁÒ¡·ÕèÊØ´ 100 Íѹ´Ñº

Untitled Document

No. Name Guild Group Level
[At War]
Kill Death
1
…“ïOver•Load”—
û“ï”7…Up”—¾Ãä
aTham
254
289
2
2
TOTTI
…´åÂÑè¹…µÃСÙÅ
aTham
254
219
5
3
LittlePigs
…´åÂÑè¹…µÃСÙÅ
Thamma
233
170
0
4
‘•—MOS—•’’
“•Forever¾Ãä
aTham
240
160
3
5
Testament
”ï•~âʹеÃСÙÅ
Thamma
223
140
0
6
…ë LM
Thamma
229
97
19
7
modzaa01
”ï•~âʹеÃСÙÅ
aTham
224
95
18
8
iiiâÍÃÔÎÔàÁÐii
…´åÂÑè¹…µÃСÙÅ
Thamma
230
86
15
9
“ A C • D C…z
´ÙâÍé––“¾Ãä
Thamma
216
42
3
10
ÁØÇÂâ¤é¡
aTham
204
42
115
11
Por”Akanishi
û“ï”7…Up”—¾Ãä
Thamma
237
37
14
12
Madom
DUIDUIlnw¾Ãä
Thamma
232
33
15
13
íToikLjqcx
ZuZuRuNz¾Ãä
Thamma
212
26
14
14
ogolfloveo
û“ï”7…Up”—¾Ãä
Thamma
208
10
9
15
oimmyjung
Thamma
200
10
54
16
ËÁÙÙÍéǹ
aTham
199
7
86
17
Ridiculous
aTham
194
7
54
18
Á´µÑǹéÍÂæ
Thamma
210
5
100
19
óÕë¹éoe
•RevengeZ¾Ãä
aTham
162
4
43
20
BaNEETEE
WERoGODoo¾Ãä
aTham
206
4
77
21
IoÁÒSoI
…´åÂÑè¹…µÃСÙÅ
Thamma
254
3
1
22
à´ÍдëÍÂ
Thamma
221
3
4
23
1OOOOO
•RevengeZ¾Ãä
aTham
231
3
24
24
oofkung
kingston¾Ãä
aTham
214
2
17
25
TQomE
aTham
200
1
48
26
OngYinG1
WERoGODoo¾Ãä
Thamma
199
1
27
27
ÁåS¸¹Ù¹éoe
o⤵ÒaÐë¾Ãä
Thamma
195
1
6
28
’…I•KvY
ñÅåa’ÊÔ¡ªØÁ¹ØÁ
Thamma
189
1
176
29
PunChScOoP
âÅËÔµÁÒÃfc¾Ãä
Thamma
161
1
32
30
à«Õ¹ÅèÒÍÊÙÃ
aTham
210
1
23
31
CollSlam
aTham
160
0
1
32
…û•ÁÒS¹éÍ€•…
û“ï”7…Up”—¾Ãä
Thamma
225
0
7
33
Cobain13
“~êMeRai¾Ãä
aTham
207
0
6
34
natara
kingston¾Ãä
aTham
210
0
3
35
iLikeYouEs
Thamma
132
0
10
36
LEEoDOoHE
aTham
204
0
3
37
à·¾ºÔ¹O
ÊÔuânlnw¾Ãä
Thamma
213
0
5
38
HukzKy
”ï•~âʹеÃСÙÅ
aTham
254
0
1
39
KaSeRa
SPEEDµÃСÙÅ
aTham
198
0
48
40
panhn
aTham
210
0
10
41
HñKaOwñ@
•RevengeZ¾Ãä
aTham
177
0
20
42
AspAkNaM
beerza¾Ãä
aTham
156
0
4
43
OOOOOO1
•RevengeZ¾Ãä
aTham
186
0
9
44
niceinwza
oThailando¾Ãä
Thamma
172
0
24
45
ïPrincesS
N’…YouªØÁ¹ØÁ
Thamma
168
0
9
46
BellVrzo
aTham
132
0
29
47
KingUH
•RevengeZ¾Ãä
Thamma
136
0
26
48
HardKillz11
•RevengeZ¾Ãä
aTham
210
0
17
49
xcvdfvcx
•RevengeZ¾Ãä
Thamma
138
0
47
50
ppepsii
pepsii¾Ãä
Thamma
218
0
9
51
ËÁ͹éÓÍØè¹
à·¾¾Ô·Ñ¡Éì¾Ãä
Thamma
208
0
38
52
äÁél·éåËÑÇ»ÕÂì
•RevengeZ¾Ãä
Thamma
154
0
84
53
…èSleepè…
Thamma
193
0
86

 

 
Untitled Document
 
ʧ¤ÃÒÁ½èÒ·ءÇѹ
àÇÅÒ 18.00-19.00 ¹.
ª¹Ðʧ¤ÃÒÁÃѺ¤ÇÒÁ´Õ 30000
 
 

CPU : Intel Xeon X3440
2.53 GHz
RAM : DDR3 ECC 16 GB
HDD : 500 GB & 1 TB
Internet : 1000 Mbps
¨Ò¡ Core SW

CPU : Intel i7 920
2.67 GHz
RAM : DDR3 12 GB
HDD : SAS 450GBx2
15000RPM Raid1
Internet : 1000 Mbps
¨Ò¡ Core SW

äÁèáªÃì¡Ñºã¤Ãà¤Ã×èͧà«ÔÃì¿àÇÍÃìá·é àʶÕÂà ÁÑ蹤§
 
 
 
 
ÃдѺ 1 0~1,000
ÃдѺ 2 1,001~15,000
ÃдѺ 3 15,001~50,000
ÃдѺ 4 50,001~100,000
â¨ÁµÕ 200 | »éͧ¡Ñ¹ 120
HP 2000 | MP 1500
ÃдѺ 5 100,001~599,999
â¨ÁµÕ 300 | »éͧ¡Ñ¹ 150
HP 3000 | MP 2000
ÃдѺ 6 600,000~1,199,999
â¨ÁµÕ 400 | »éͧ¡Ñ¹ 200
HP 4000 | MP 3000
ÃдѺ 7 1,200,000 ¢Öé¹ä»
â¨ÁµÕ 600 | »éͧ¡Ñ¹ 450
HP 7000 | MP 5500
 
Untitled Document à»Ô´à¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃкº¡Ò÷ӧҹ¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃì, Network, Firewall, MySQL ,MSSQL ,
Web Programming áÅÐäÁèÁÕ¡ÒÃàÃÕ¡à¡çºà§Ô¹¨Ò¡¼ÙéàÅè¹áµèÍÂèҧ㴷Ñé§ÊÔé¹
µÑÇà¡Á¹Õéà»ç¹ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì¢Í§ Mgame áÅÐ Asiasoft ·Õèä´é¹Óà¢éÒÁÒã¹»ÃÐà·Èà·Èä·Â
áÅÐàÁ×èÍÁÕ¡ÒâͤÇÒÁÃèÇÁÁ×ÍãËé»Ô´à«ÔÃì¿àÇÍÃì ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒûԴà«ÔÃì¿àÇÍÃì·Ñ¹·Õ

Copyright (C) 2009-2011 Yulgang-Plus Server